Biex issib dak li trid malajr, agħżel minn dan li ġej:

Id-Deċiżjonijiet tal-Arbitru

Tista' tfittex fid-deċiżjonijiet li ttieħdu mill-Arbitru għas-Servizzi Finanzjarji u sentenzi maħruġa mill-Qorti tal-Appelli Ċivili (Inferjuri) għal dawk id-deċiżjonijiet li ġew appellati.

Tista' tirfina t-tfittxija tiegħek billi tagħzel bejn l-isem tal-provditur tas-servizz finanzjarju, il-lingwa tad-deċiżjoni, is-sena tad-deċiżjoni, id-data tad-deċiżjoni minn/għal, is-settur, ir-riżultat tad-deċiżjoni, u jekk id-deċiżjoni ġietx appellata jew le. Jekk tagħżel skont is-settur (eż. 'Banking'), tista' tiffiltra l-għażla tiegħek billi tagħżel 'Issue' (eż. 'Charges') u/jew 'Product' (eż. 'Cards'). Agħżel mid-'drop down filters' fuq in-naħa tax-xellug.

Il-ġabra tad-deċiżjonijiet tiġi aġġornata minn żmien għal żmien. F'konformità mal-politika tal-OAFS, fir-rigward ta' dawn id-deċiżjonijiet, minflok l-ismijiet tal-ilmentaturi jintużaw psewdonimi (l-ismijiet propja jinbidlu b'referenza alfabetika li ma jkollhiex x'taqsam mal-ismijiet vera).

Il-mandat tal-Arbitru għas-Servizzi Finanzjarji hu li jinvestiga u jiġġudika l-ilmenti ppreżentati minn ilmentaturi eliġibbli (individwi u intrapriżi żgħar) fuq provdituri tas-servizzi finanzjarji liċenzjati jew awtorizzati mir-regolatur Malti tas-servizzi finanzjarji. Meta każ jiġi referut lill-Arbitru u tinħareġ deċiżjoni, din tkun torbot liż-żewġ partijiet.

Kull parti tista' titlob lill-Arbitru jikkjarifika jew jikkoreġi kwalunkwe żball fil-komputazzjoni, klerikali, tipografiku, jew nuqqasijiet simili f'temp ta' 15-il jum minn meta tkun ittieħdet id-deċiżjoni. Id-deċiżjonijiet jistgħu jintlaqgħu b'mod sħiħ (Upheld by the Arbiter), b'mod parzjali (Partially Upheld by the Arbiter), jew jiġu rrifjutati (Not upheld), u jistgħu jiġu appellati minn kwalunkwe parti.

Għar-rigward ta' sentenzital-Qorti tal-Appelli Ċivili (Inferjuri), aħna nirreferu għall-websajt tal-eCourts tal-Aġenzija dwar is-Servizzi tal-Qrati (https://ecourts.gov.mt/onlineservices/) għan-numri ta' riferenza u s-sentenzi tal-każijiet appellati.Tagħrif dwar deċiżjonijiet appellati li jidher fuq is-sit tagħna jiġi aġġornata perjodikament. Madankollu, dan it-tagħrif għandu dejjem jiġi ċċekkjat mal-websajt tal-eCourtsperess li ma nagħmlu l-ebda rappreżentazzjoni jew nagħtu garanzija ta' kwalunkwe tip, espressa jew impliċita, tal-kompletezza, l-eżattezza jew l-affidabbiltà tiegħu.

Jekk jogħġbok agħmel kuntatt magħna hawnhekk jekk tiltaqa' ma' xi link li ma taħdimx jew xi tagħrif ieħor inkorrett. Grazzi.

Switch to Table View
Rif. tal-każ tal-ASF:
ASF 440/2016
Sector:
Insurance
Language:
Maltese
Financial Services Provider:
Antes Insurance Brokers Limited(formerly Island Insurance Brokers Limited)
Category Issue:
Rejection of claim
Product/Service:
Travel-related
Eżitu:
Upheld by Arbiter
Data tad-deċiżjoni tal-Arbitru:
28/12/2017
Rif. tal-Qorti tal-Appell:
Not Appealed
Rif. tal-każ tal-ASF:
ASF 438/2016
Sector:
Investments
Language:
Maltese
Financial Services Provider:
All Invest Company Limited
Category Issue:
Misselling / Suitability
Product/Service:
Complex/Professional/Experienced/Structured investments
Eżitu:
Upheld by Arbiter
Data tad-deċiżjoni tal-Arbitru:
28/12/2017
Rif. tal-Qorti tal-Appell:
Not Appealed
Rif. tal-każ tal-ASF:
ASF 444/2016
Sector:
Investments
Language:
Maltese
Financial Services Provider:
All Invest Company Limited
Category Issue:
Misselling / Suitability
Product/Service:
Complex/Professional/Experienced/Structured investments
Eżitu:
Upheld by Arbiter
Data tad-deċiżjoni tal-Arbitru:
28/12/2017
Rif. tal-Qorti tal-Appell:
Not Appealed
Rif. tal-każ tal-ASF:
ASF 415/2016
Sector:
Investments
Language:
Maltese
Financial Services Provider:
Crystal Finance Investments Limited
Category Issue:
Misselling / Suitability
Product/Service:
Miscellaneous (securities and funds)
Eżitu:
Upheld by Arbiter
Data tad-deċiżjoni tal-Arbitru:
28/11/2017
Rif. tal-Qorti tal-Appell:
68/2017
Rif. tal-każ tal-ASF:
ASF 377/2016
Sector:
Insurance
Language:
English
Financial Services Provider:
Citadel Insurance plc
Category Issue:
General admin/customer service
Product/Service:
Life-related
Eżitu:
Upheld by Arbiter
Data tad-deċiżjoni tal-Arbitru:
28/11/2017
Rif. tal-Qorti tal-Appell:
67/2017
Rif. tal-każ tal-ASF:
ASF 484/2016
Sector:
Investments
Language:
English
Financial Services Provider:
STM Malta Pension Services Limited (formerly STM Malta Trust and Company Management Limited)
Category Issue:
General admin/customer service
Product/Service:
Pensions-related
Eżitu:
Upheld by Arbiter
Data tad-deċiżjoni tal-Arbitru:
28/11/2017
Rif. tal-Qorti tal-Appell:
Not Appealed
Rif. tal-każ tal-ASF:
ASF 397/2016
Sector:
Investments
Language:
Maltese
Financial Services Provider:
All Invest Company Limited
Category Issue:
Misselling / Suitability
Product/Service:
Miscellaneous (securities and funds)
Eżitu:
Upheld by Arbiter
Data tad-deċiżjoni tal-Arbitru:
28/11/2017
Rif. tal-Qorti tal-Appell:
Not Appealed
Rif. tal-każ tal-ASF:
ASF 015/2017
Sector:
Investments
Language:
Maltese
Financial Services Provider:
All Invest Company Limited
Category Issue:
Misselling / Suitability
Product/Service:
Complex/Professional/Experienced/Structured investments
Eżitu:
Upheld by Arbiter
Data tad-deċiżjoni tal-Arbitru:
28/11/2017
Rif. tal-Qorti tal-Appell:
Not Appealed
Rif. tal-każ tal-ASF:
ASF 022/2017
Sector:
Investments
Language:
English
Financial Services Provider:
Sovereign Pension Services Limited
Category Issue:
Delays
Product/Service:
Pensions-related
Eżitu:
Upheld by Arbiter
Data tad-deċiżjoni tal-Arbitru:
28/11/2017
Rif. tal-Qorti tal-Appell:
Not Appealed
Rif. tal-każ tal-ASF:
ASF 454/2016
Sector:
Investments
Language:
Maltese
Financial Services Provider:
All Invest Company Limited
Category Issue:
Misselling / Suitability
Product/Service:
Complex/Professional/Experienced/Structured investments
Eżitu:
Upheld by Arbiter
Data tad-deċiżjoni tal-Arbitru:
14/11/2017
Rif. tal-Qorti tal-Appell:
Not Appealed
Rif. tal-każ tal-ASF:
ASF 419/2016
Sector:
Investments
Language:
English
Financial Services Provider:
Hollingsworth International Financial Services Limited
Category Issue:
Misselling / Suitability
Product/Service:
Complex/Professional/Experienced/Structured investments
Eżitu:
Upheld by Arbiter
Data tad-deċiżjoni tal-Arbitru:
13/11/2017
Rif. tal-Qorti tal-Appell:
Not Appealed
Rif. tal-każ tal-ASF:
ASF 399/2016
Sector:
Investments
Language:
Maltese
Financial Services Provider:
Crystal Finance Investments Limited
Category Issue:
Misselling / Suitability
Product/Service:
Miscellaneous (securities and funds)
Eżitu:
Upheld by Arbiter
Data tad-deċiżjoni tal-Arbitru:
13/11/2017
Rif. tal-Qorti tal-Appell:
Not Appealed
Rif. tal-każ tal-ASF:
ASF 364/2016
Sector:
Investments
Language:
Maltese
Financial Services Provider:
Crystal Finance Investments Limited
Category Issue:
Misselling / Suitability
Product/Service:
Miscellaneous (securities and funds)
Eżitu:
Not Upheld
Data tad-deċiżjoni tal-Arbitru:
07/11/2017
Rif. tal-Qorti tal-Appell:
Not Appealed
Rif. tal-każ tal-ASF:
ASF 032/2017
Sector:
Insurance
Language:
Maltese
Financial Services Provider:
Argus Insurance Agencies Limited
Category Issue:
Replacement parts
Product/Service:
Motor – Own p’holder
Eżitu:
Not Upheld
Data tad-deċiżjoni tal-Arbitru:
07/11/2017
Rif. tal-Qorti tal-Appell:
Not Appealed
Rif. tal-każ tal-ASF:
ASF 422/2016
Sector:
Investments
Language:
English
Financial Services Provider:
Harbour Pensions Limited
Category Issue:
Charges
Product/Service:
Pensions-related
Eżitu:
Not Upheld
Data tad-deċiżjoni tal-Arbitru:
07/11/2017
Rif. tal-Qorti tal-Appell:
Not Appealed
Rif. tal-każ tal-ASF:
ASF 401/2016
Sector:
Investments
Language:
Maltese
Financial Services Provider:
Bank of Valletta plc
Category Issue:
General admin/customer service
Product/Service:
Other Funds/Unit-Linked Investments
Eżitu:
Not Upheld
Data tad-deċiżjoni tal-Arbitru:
07/11/2017
Rif. tal-Qorti tal-Appell:
Not Appealed
Rif. tal-każ tal-ASF:
ASF 429/2016
Sector:
Investments
Language:
Maltese
Financial Services Provider:
All Invest Company Limited
Category Issue:
Misselling / Suitability
Product/Service:
Miscellaneous (securities and funds)
Eżitu:
Upheld by Arbiter
Data tad-deċiżjoni tal-Arbitru:
07/11/2017
Rif. tal-Qorti tal-Appell:
Not Appealed
Rif. tal-każ tal-ASF:
ASF 495/2016
Sector:
Banking / Financial Institutions
Language:
Maltese
Financial Services Provider:
Bank of Valletta plc
Category Issue:
Mistake / Incorrect application
Product/Service:
Cheques
Eżitu:
Not Upheld
Data tad-deċiżjoni tal-Arbitru:
03/10/2017
Rif. tal-Qorti tal-Appell:
Not Appealed
Rif. tal-każ tal-ASF:
ASF 003/2017
Sector:
Insurance
Language:
Maltese
Financial Services Provider:
GasanMamo Insurance Limited
Category Issue:
Rejection of claim
Product/Service:
Marine & Pleasure Craft-related
Eżitu:
Not Upheld
Data tad-deċiżjoni tal-Arbitru:
27/09/2017
Rif. tal-Qorti tal-Appell:
Not Appealed
Rif. tal-każ tal-ASF:
ASF 001/2016
Sector:
Investments
Language:
Maltese
Financial Services Provider:
Crystal Finance Investments Limited
Category Issue:
Misselling / Suitability
Product/Service:
Miscellaneous (securities and funds)
Eżitu:
Not Upheld
Data tad-deċiżjoni tal-Arbitru:
27/09/2017
Rif. tal-Qorti tal-Appell:
Not Appealed