Rapporti Annwali

Kull sena, l-OAFS joħroġ rapport annwali għas-sena finanzjarja li tkun intemmet. Ir-rapporti annwali kollha jagħtu ħarsa kwalitattiva u jipprovdu statistika fuq il-mistoqsijiet u l-ilmenti li jkunu ġew ipproċessati matul is-sena. Joffru wkoll taqsira ta’ diversi deċiżjonijiet finali li jkunu ttieħdu mill-Arbitru, u jinkludu r-rendikonti finanzjarji tal-Uffiċċju għas-sena mitmuma.

 

Agħfas fuq is-sena li tixtieq tara r-Rapport Annwali tagħha.

2016 201720182019  | 2020 | 2021