Biex issib dak li trid malajr, agħżel minn dan li ġej:

Id-Deċiżjonijiet tal-Arbitru

Tista' tfittex fid-deċiżjonijiet li ttieħdu mill-Arbitru għas-Servizzi Finanzjarji u sentenzi maħruġa mill-Qorti tal-Appelli Ċivili (Inferjuri) għal dawk id-deċiżjonijiet li ġew appellati.

Tista' tirfina t-tfittxija tiegħek billi tagħzel bejn l-isem tal-provditur tas-servizz finanzjarju, il-lingwa tad-deċiżjoni, is-sena tad-deċiżjoni, id-data tad-deċiżjoni minn/għal, is-settur, ir-riżultat tad-deċiżjoni, u jekk id-deċiżjoni ġietx appellata jew le. Jekk tagħżel skont is-settur (eż. 'Banking'), tista' tiffiltra l-għażla tiegħek billi tagħżel 'Issue' (eż. 'Charges') u/jew 'Product' (eż. 'Cards'). Agħżel mid-'drop down filters' fuq in-naħa tax-xellug.

Il-ġabra tad-deċiżjonijiet tiġi aġġornata minn żmien għal żmien. F'konformità mal-politika tal-OAFS, fir-rigward ta' dawn id-deċiżjonijiet, minflok l-ismijiet tal-ilmentaturi jintużaw psewdonimi (l-ismijiet propja jinbidlu b'referenza alfabetika li ma jkollhiex x'taqsam mal-ismijiet vera).

Il-mandat tal-Arbitru għas-Servizzi Finanzjarji hu li jinvestiga u jiġġudika l-ilmenti ppreżentati minn ilmentaturi eliġibbli (individwi u intrapriżi żgħar) fuq provdituri tas-servizzi finanzjarji liċenzjati jew awtorizzati mir-regolatur Malti tas-servizzi finanzjarji. Meta każ jiġi referut lill-Arbitru u tinħareġ deċiżjoni, din tkun torbot liż-żewġ partijiet.

Kull parti tista' titlob lill-Arbitru jikkjarifika jew jikkoreġi kwalunkwe żball fil-komputazzjoni, klerikali, tipografiku, jew nuqqasijiet simili f'temp ta' 15-il jum minn meta tkun ittieħdet id-deċiżjoni. Id-deċiżjonijiet jistgħu jintlaqgħu b'mod sħiħ (Upheld by the Arbiter), b'mod parzjali (Partially Upheld by the Arbiter), jew jiġu rrifjutati (Not upheld), u jistgħu jiġu appellati minn kwalunkwe parti.

Għar-rigward ta' sentenzital-Qorti tal-Appelli Ċivili (Inferjuri), aħna nirreferu għall-websajt tal-eCourts tal-Aġenzija dwar is-Servizzi tal-Qrati (https://ecourts.gov.mt/onlineservices/) għan-numri ta' riferenza u s-sentenzi tal-każijiet appellati.Tagħrif dwar deċiżjonijiet appellati li jidher fuq is-sit tagħna jiġi aġġornata perjodikament. Madankollu, dan it-tagħrif għandu dejjem jiġi ċċekkjat mal-websajt tal-eCourtsperess li ma nagħmlu l-ebda rappreżentazzjoni jew nagħtu garanzija ta' kwalunkwe tip, espressa jew impliċita, tal-kompletezza, l-eżattezza jew l-affidabbiltà tiegħu.

Jekk jogħġbok agħmel kuntatt magħna hawnhekk jekk tiltaqa' ma' xi link li ma taħdimx jew xi tagħrif ieħor inkorrett. Grazzi.

Switch to Table View
Rif. tal-każ tal-ASF:
ASF 079/2023
Sector:
Investments
Language:
Maltese
Financial Services Provider:
Curmi & Partners Ltd
Category Issue:
Misselling / Suitability
Product/Service:
Miscellaneous (securities and funds)
Eżitu:
Not Upheld
Data tad-deċiżjoni tal-Arbitru:
29/11/2023
Rif. tal-Qorti tal-Appell:
Not Appealed
Rif. tal-każ tal-ASF:
ASF 085/2023
Sector:
Banking / Financial Institutions
Language:
English
Financial Services Provider:
Bank of Valletta plc
Category Issue:
Suspected irregular activity
Product/Service:
Savings/Current/Term Account
Eżitu:
Partially Upheld by Arbiter
Data tad-deċiżjoni tal-Arbitru:
24/11/2023
Rif. tal-Qorti tal-Appell:
Not Appealed
Rif. tal-każ tal-ASF:
ASF 107/2022
Sector:
Banking / Financial Institutions
Language:
English
Financial Services Provider:
Lazarus Long Limited (formerly Phoenix Payments Limited)
Category Issue:
Suspected irregular activity
Product/Service:
Transfers
Eżitu:
Not Upheld
Data tad-deċiżjoni tal-Arbitru:
24/11/2023
Rif. tal-Qorti tal-Appell:
Not Appealed
Rif. tal-każ tal-ASF:
ASF 062/2023
Sector:
Insurance
Language:
Maltese
Financial Services Provider:
Eagle Star (Malta) Limited
Category Issue:
Value at maturity
Product/Service:
Life-related
Eżitu:
Not Upheld
Data tad-deċiżjoni tal-Arbitru:
24/11/2023
Rif. tal-Qorti tal-Appell:
Not Appealed
Rif. tal-każ tal-ASF:
ASF 041/2023
Sector:
Banking / Financial Institutions
Language:
English
Financial Services Provider:
Bank of Valletta plc
Category Issue:
Suspected irregular activity
Product/Service:
Savings/Current/Term Account
Eżitu:
Partially Upheld by Arbiter
Data tad-deċiżjoni tal-Arbitru:
24/11/2023
Rif. tal-Qorti tal-Appell:
Not Appealed
Rif. tal-każ tal-ASF:
ASF 084/2022
Sector:
Investments
Language:
English
Financial Services Provider:
Momentum Pensions Malta Limited
Category Issue:
Administration/Management/Custody
Product/Service:
Pensions-related
Eżitu:
Not Upheld
Data tad-deċiżjoni tal-Arbitru:
24/11/2023
Rif. tal-Qorti tal-Appell:
Not Appealed
Rif. tal-każ tal-ASF:
ASF 040/2023
Sector:
Banking / Financial Institutions
Language:
Maltese
Financial Services Provider:
Bank of Valletta plc
Category Issue:
Suspected irregular activity
Product/Service:
Savings/Current/Term Account
Eżitu:
Partially Upheld by Arbiter
Data tad-deċiżjoni tal-Arbitru:
17/11/2023
Rif. tal-Qorti tal-Appell:
Not Appealed
Rif. tal-każ tal-ASF:
ASF 036/2023
Sector:
Banking / Financial Institutions
Language:
Maltese
Financial Services Provider:
Bank of Valletta plc
Category Issue:
Suspected irregular activity
Product/Service:
Savings/Current/Term Account
Eżitu:
Partially Upheld by Arbiter
Data tad-deċiżjoni tal-Arbitru:
17/11/2023
Rif. tal-Qorti tal-Appell:
Not Appealed
Rif. tal-każ tal-ASF:
ASF 045/2022
Sector:
Investments
Language:
English
Financial Services Provider:
Momentum Pensions Malta Limited
Category Issue:
Administration/Management/Custody
Product/Service:
Pensions-related
Eżitu:
Partially Upheld by Arbiter
Data tad-deċiżjoni tal-Arbitru:
17/11/2023
Rif. tal-Qorti tal-Appell:
Not Appealed
Rif. tal-każ tal-ASF:
ASF 042/2023
Sector:
Insurance
Language:
Maltese
Financial Services Provider:
Mapfre MSV Life plc
Category Issue:
Value at maturity
Product/Service:
Life-related
Eżitu:
Partially Upheld by Arbiter
Data tad-deċiżjoni tal-Arbitru:
17/11/2023
Rif. tal-Qorti tal-Appell:
Not Appealed
Rif. tal-każ tal-ASF:
ASF 037/2023
Sector:
Banking / Financial Institutions
Language:
Maltese
Financial Services Provider:
Bank of Valletta plc
Category Issue:
Unauthorised use
Product/Service:
Savings/Current/Term Account
Eżitu:
Partially Upheld by Arbiter
Data tad-deċiżjoni tal-Arbitru:
17/11/2023
Rif. tal-Qorti tal-Appell:
Not Appealed
Rif. tal-każ tal-ASF:
ASF 149/2022
Sector:
Investments
Language:
English
Financial Services Provider:
Momentum Pensions Malta Limited
Category Issue:
Administration/Management/Custody
Product/Service:
Pensions-related
Eżitu:
Not Upheld
Data tad-deċiżjoni tal-Arbitru:
17/11/2023
Rif. tal-Qorti tal-Appell:
Not Appealed
Rif. tal-każ tal-ASF:
ASF 004/2023
Sector:
Insurance
Language:
Maltese
Financial Services Provider:
Mapfre MSV Life plc
Category Issue:
Value at maturity
Product/Service:
Life-related
Eżitu:
Partially Upheld by Arbiter
Data tad-deċiżjoni tal-Arbitru:
10/11/2023
Rif. tal-Qorti tal-Appell:
Not Appealed
Rif. tal-każ tal-ASF:
ASF 051/2023
Sector:
Investments
Language:
English
Financial Services Provider:
Foris Dax MT Limited (formerly MCO Malta Dax Limited )
Category Issue:
Administration/Management/Custody
Product/Service:
Crypto / Virtual Financial Assets
Eżitu:
Not Upheld
Data tad-deċiżjoni tal-Arbitru:
10/11/2023
Rif. tal-Qorti tal-Appell:
Not Appealed
Rif. tal-każ tal-ASF:
ASF 097/2023
Sector:
Banking / Financial Institutions
Language:
English
Financial Services Provider:
Multitude Bank P.l.c. (formerly Ferratum Bank p.l.c.)
Category Issue:
Delays
Product/Service:
Savings/Current/Term Account
Eżitu:
Not Upheld
Data tad-deċiżjoni tal-Arbitru:
10/11/2023
Rif. tal-Qorti tal-Appell:
Not Appealed
Rif. tal-każ tal-ASF:
ASF 049/2022
Sector:
Investments
Language:
English
Financial Services Provider:
STM Malta Pension Services Limited (formerly STM Malta Trust and Company Management Limited)
Category Issue:
Charges
Product/Service:
Pensions-related
Eżitu:
Partially Upheld by Arbiter
Data tad-deċiżjoni tal-Arbitru:
10/11/2023
Rif. tal-Qorti tal-Appell:
116/2023
In progress
Rif. tal-każ tal-ASF:
ASF 096/2022
Sector:
Investments
Language:
English
Financial Services Provider:
Momentum Pensions Malta Limited
Category Issue:
Administration/Management/Custody
Product/Service:
Pensions-related
Eżitu:
Partially Upheld by Arbiter
Data tad-deċiżjoni tal-Arbitru:
03/11/2023
Rif. tal-Qorti tal-Appell:
Not Appealed
Rif. tal-każ tal-ASF:
ASF 030/2023
Sector:
Investments
Language:
English
Financial Services Provider:
OKCoin Europe Ltd
Category Issue:
Administration/Management/Custody
Product/Service:
Crypto / Virtual Financial Assets
Eżitu:
Not Upheld
Data tad-deċiżjoni tal-Arbitru:
03/11/2023
Rif. tal-Qorti tal-Appell:
Not Appealed
Rif. tal-każ tal-ASF:
ASF 010/2023
Sector:
Investments
Language:
English
Financial Services Provider:
Momentum Pensions Malta Limited
Category Issue:
Administration/Management/Custody
Product/Service:
Pensions-related
Eżitu:
Not Upheld
Data tad-deċiżjoni tal-Arbitru:
03/11/2023
Rif. tal-Qorti tal-Appell:
Not Appealed
Rif. tal-każ tal-ASF:
ASF 083/2023
Sector:
Insurance
Language:
Maltese
Financial Services Provider:
Mapfre MSV Life plc
Category Issue:
Value at maturity
Product/Service:
Life-related
Eżitu:
Partially Upheld by Arbiter
Data tad-deċiżjoni tal-Arbitru:
26/10/2023
Rif. tal-Qorti tal-Appell:
Not Appealed